МЕРЕЖА ПРОСУВАННЯ ІННОВАЦІЙ

Мережа просування інновацій (СПИ) - партнерська мережа національних і міжнародних організацій та об'єднань, націлена на надання інформаційних, аналітичних та організаційних послуг малим і середнім підприємствам (МСП), науково-дослідним і освітнім установам країн-членів МЦНТИ

Мережа просування інновацій (СПИ) - партнерська мережа національних і міжнародних організацій та об'єднань, націлена на надання інформаційних, аналітичних та організаційних послуг малим і середнім підприємствам (МСП), науково-дослідним і освітнім установам країн-членів МЦНТИ.

Російська Федерація: Партнери мережі і їх послуги

МЦНТИ

 • Пошук і просування на ринок нової або ліцензованої технології >>>
 • Пошук і освоєння інноваційної технології або продукту >>>
 • Пошук партнерів та укладання контрактів на проведення НДДКР >>>
 • Проведення досліджень ринку продукції, технологій чи послуг >>>
 • Підготовка галузевих оглядів >>>
 • Проведення моніторингу патентів на технології і обладнання >>>
 • Проведення цілеспрямованого пошуку інвестиційного партнера >>>
 • Пошук вільних потужностей і технологічного обладнання >>>
 • Передача і комерціалізація технологій >>>
 • Організація охорони інтелектуальної власності >>>
 • Проведення переговорів >>>
 • Пошук інформації в будь-якій області науково-технічної та інноваційно-технологічної діяльності >>>

Асоціація "РД МНТР"

 • Формування банку даних про російських технологіях, які не мають аналогів за кордоном
 • Організація і проведення за кордоном спеціалізованих технологічних виставок, семінарів, презентацій Формування міжнародних науково-технічних проектів і юридичне їх супровід
 • Трансфер вітчизняних технологій за кордон з метою створення на їх основі спільних виробничих підприємств
 • Розміщення в Росії іноземних замовлень на проведення наукових досліджень силами російських фахівців
 • Експорт результатів науково-технічної діяльності та імпорт науково-дослідного устаткування
 • Підготовка пропозицій, спрямованих на вдосконалення російського законодавства в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва та міжнародної промислової кооперації
 • Підготовка та видання аналітичних матеріалів та рекомендацій для російських членів Асоціації з питань функціонування міжнародного ринку технологій, перспективи його розвитку та методам роботи на ньому
 • Підготовка рекомендацій для іноземних членів Асоціації про найбільш вигідних і перспективних інвестиціях в науково-технічну сферу російської економіки

Формування банку даних про російських технологіях, які не мають аналогів за кордоном  Організація і проведення за кордоном спеціалізованих технологічних виставок, семінарів, презентацій Формування міжнародних науково-технічних проектів і юридичне їх супровід  Трансфер вітчизняних технологій за кордон з метою створення на їх основі спільних виробничих підприємств  Розміщення в Росії іноземних замовлень на проведення наукових досліджень силами російських фахівців  Експорт результатів науково-технічної діяльності та імпорт науково-дослідного устаткування  Підготовка пропозицій, спрямованих на вдосконалення російського законодавства в галузі міжнародного науково-технічного співробітництва та міжнародної промислової кооперації  Підготовка та видання аналітичних матеріалів та рекомендацій для російських членів Асоціації з питань функціонування міжнародного ринку технологій, перспективи його розвитку та методам роботи на ньому  Підготовка рекомендацій для іноземних членів Асоціації про найбільш вигідних і перспективних інвестиціях в науково-технічну сферу російської економіки