NETWORK PROMOTION INNOVATIONS

Sieć promocji innowacji (IPN) to partnerska sieć krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, której celem jest dostarczanie informacji, usług analitycznych i organizacyjnych małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), instytucjom badawczym i edukacyjnym z krajów członkowskich ICSTI

Sieć promocji innowacji (IPN) to partnerska sieć krajowych i międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń, której celem jest dostarczanie informacji, usług analitycznych i organizacyjnych małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), instytucjom badawczym i edukacyjnym z krajów członkowskich ICSTI.

Federacja Rosyjska: partnerzy sieci i ich usługi

ICSTI

 • Wyszukiwanie i promocja nowej lub licencjonowanej technologii >>>
 • Wyszukiwanie i rozwój innowacyjnych technologii lub produktów >>>
 • Poszukiwanie partnerów i zawieranie umów na badania i rozwój >>>
 • Prowadzenie produktów, technologii lub usług badań rynkowych >>>
 • Przygotowanie recenzji branżowych >>>
 • Monitorowanie patentów technologicznych i sprzętowych >>>
 • Przeprowadź ukierunkowane wyszukiwanie partnera inwestycyjnego >>>
 • Wyszukaj wolną pojemność i wyposażenie technologiczne >>>
 • Transfer technologii i komercjalizacja >>>
 • Organizacja własności intelektualnej >>>
 • Negocjacje >>>
 • Szukaj informacji w dowolnej dziedzinie działalności naukowo-technicznej i innowacyjno-technologicznej >>>

Stowarzyszenie „RD ISTC”

 • Utworzenie banku danych na temat rosyjskich technologii, które nie mają analogów za granicą
 • Organizacja i prowadzenie specjalistycznych wystaw technologicznych, seminariów, prezentacji za granicą Tworzenie międzynarodowych projektów naukowych i technicznych oraz ich wsparcie prawne
 • Transfer krajowych technologii za granicę w celu stworzenia wspólnych przedsiębiorstw produkcyjnych na ich podstawie
 • Umieszczenie w Rosji zagranicznych zamówień na badania przez rosyjskich specjalistów
 • Eksport wyników działalności naukowej i technicznej oraz import sprzętu badawczego
 • Przygotowanie propozycji mających na celu poprawę rosyjskiego ustawodawstwa w dziedzinie międzynarodowej współpracy naukowej i technicznej oraz międzynarodowej współpracy przemysłowej
 • Przygotowanie i publikacja materiałów analitycznych i rekomendacji dla rosyjskich członków Stowarzyszenia na temat funkcjonowania międzynarodowego rynku technologicznego, jego perspektyw rozwoju i metod pracy nad nim
 • Przygotowanie rekomendacji dla zagranicznych członków Stowarzyszenia na temat najbardziej dochodowych i obiecujących inwestycji w sferze naukowej i technicznej rosyjskiej gospodarki

Utworzenie banku danych na temat rosyjskich technologii, które nie mają analogów za granicą  Organizacja i prowadzenie specjalistycznych wystaw technologicznych, seminariów, prezentacji za granicą Tworzenie międzynarodowych projektów naukowych i technicznych oraz ich wsparcie prawne  Transfer krajowych technologii za granicę w celu stworzenia wspólnych przedsiębiorstw produkcyjnych na ich podstawie  Umieszczenie w Rosji zagranicznych zamówień na badania przez rosyjskich specjalistów  Eksport wyników działalności naukowej i technicznej oraz import sprzętu badawczego  Przygotowanie propozycji mających na celu poprawę rosyjskiego ustawodawstwa w dziedzinie międzynarodowej współpracy naukowej i technicznej oraz międzynarodowej współpracy przemysłowej  Przygotowanie i publikacja materiałów analitycznych i rekomendacji dla rosyjskich członków Stowarzyszenia na temat funkcjonowania międzynarodowego rynku technologicznego, jego perspektyw rozwoju i metod pracy nad nim  Przygotowanie rekomendacji dla zagranicznych członków Stowarzyszenia na temat najbardziej dochodowych i obiecujących inwestycji w sferze naukowej i technicznej rosyjskiej gospodarki