Оптимізація витрат підприємства та аутсорсинг

За останні три роки безліч організацій, що діють в Росії (близько 44%) виявилися в досить важкому фінансовому становищі За останні три роки безліч організацій, що діють в Росії (близько 44%) виявилися в досить важкому фінансовому становищі. Світова економічна криза породила масу проблем, зв'язкових зі зниженням попиту на продукцію, скороченням обсягів випуску, збитковості виробництва і різким зниженням платоспроможності багатьох підприємств.

Найпершим кроком до збереження дієздатності в кризових умовах є оптимізація витрат підприємства, що потрапила у важку фінансову ситуацію. Однак такі заходи часто не призводять до бажаного миттєвого результату, а діють на перспективу.

За деякими даними, близько 37% компаній, які використовували програму скорочення витрат в період кризи, відзначили зростання витрат по відношенню до обсягу своїх доходів. Така тенденція спостерігається з огляду на те, що найчастіше компанії ведуть неефективну політику зменшення витрат.

Грамотна й ефективна оптимізація витрат підприємства включає в себе нормування всіх статей бюджету, встановлення жорсткого контролю над виконанням нормативів, мотивування персоналу на скорочення витрат, безпосередньо не пов'язаних з основним виробництвом.

Така оптимізація витрат підприємства, як варіант боротьби з фінансовою нестабільністю відомий давно, і дозволяє досягати позитивних результатів, утримуючи витрати на заданому рівні. Для успішної реалізації програми по скороченню витрат підприємства необхідно робити наступні кроки.

Бюджетування. Першочерговим завданням керівників має стати планування доходів і витрат, і передача повноважень по контролю над ними менеджерам середньої ланки.

Основними документами в даному випадку є - прогнозний баланс, бюджет витрат і доходів, і бюджет руху грошових коштів. Крім цього, складаються бюджети основних виробничих підрозділів, бюджет дебіторської та кредиторської заборгованості, і бюджет по руху сировини і матеріалів.

Консолідуючи наявну інформацію, керівництво підприємства зможе сформувати реальний фінансовий план на заданий період часу, за допомогою якого буде ефективно управляти грошовими потоками.

Оптимізація витрат підприємства може використовувати вертикальну і горизонтальну інтеграцію. Горизонтальна інтеграція полягає в об'єднанні фірм з іншими покупцями. Збільшення спільного обсягу закупівель дозволить отримати знижки, скоротити транспортні витрати. Вертикальна інтеграція передбачає кооперацію покупця з постачальниками основної номенклатури (своєчасне виконання зобов'язань, фінансова прозорість фірми).

У світлі останніх подій, оптимізація витрат підприємств, включала в себе також і використання можливостей аутсорсингу. Визначення напрямків своєї діяльності, які можна замінити послугами сторонньої організації - ось основна стратегія аутсорсингу.

Провівши аналіз ефективності аутсорсингу в різних напрямках, організація має можливість скорегувати співвідношення постійних і змінних витрат, і скоротити ризики при скороченні обсягів продажів.

Для збереження стійкої фінансової ситуації в період нестабільності економіки країни, так і світу в цілому, слід створити цілу систему заходів щодо зниження витрат, збільшення обсягу продажів, оптимізації грошових потоків, роботі з дебіторами, реструктуризації кредиторської заборгованості. Чим ефективніше організація використовує ці інструменти в даний час, тим більше ймовірності її процвітання в майбутньому.

Виробничий аутсорсинг в прикладах
Виробничий аутсорсинг забезпечив російським оборонним і космічних комплексів високі якісні і технічні характеристики. Процес виробництва комплексів був організований таким чином: урядом визначалося головне підприємство, на якому планувалося випускати комплекс і до нього на основі конкурсного відбору прикріплялися підприємства-постачальники агрегатів і вузлів. Постачальники розташовувалися практично по всій території Радянського Союзу. Контроль за дотриманням якості агрегатів, вузлів і комплектуючих проводився представниками Міноборони.

Аутсорсинг в будівництві
Будівництво великих і значущих об'єктів майже завжди вимагає від інвесторів вкладення значних фінансів, особистого часу і запасу невичерпної енергії. Не кожна компанія володіє штатом висококваліфікованих фахівців, які можуть якісно і на високому професійному рівні виконувати всі завдання, пов'язані з будівництвом. Одним з можливих варіантів вирішення цієї проблеми є аутсорсинг в будівництві

промисловий аутсорсінг
Виробничий аутсорсинг має на увазі передачу на зовнішнє управління компанією - замовником якої частини своєї виробничої ланцюга або ж весь виробничий цикл. Так само можливо і те, що компанія продасть частину своїх підрозділів і буде співпрацювати з ними в рамках аутсорсингу

Що таке виробничий аутсорсинг?
Що таке виробничий аутсорсинг? Це передача іншій організації або підприємству повністю або частково функції виробництва вузлів, деталей або всієї продукції цілком. Якщо зовнішня компанія виготовляє для вас заготовки, то це - аутсорсинг. Така форма бізнесу іноді називається контрактним виробництвом і умовно може бути розділена на два види: виробництво заготовок і комплектуючих і процеси щодо забезпечення основного виробництва.

Виробництво в Китаї
Сучасне виробництво в Китаї в силу ряду обставин стало вельми привабливим не тільки для іноземного, але і для вітчізняного бізнесу. У зв'язку з цим виробничий аутсорсинг в Китаї отримав широке розповсюдження. Практично всі галузі Піднебесної знаходяться в стадії бурхливого розвитку, обумовленого залученням іноземних інвестицій, створенням спільних підприємств і зон, що мають пільгове оподаткування.

Оптимізація витрат підприємства з використанням аутсорсингу

Джерело: moycent.ru

Коментування закрито.

Що таке виробничий аутсорсинг?