Про державну програму розвитку туризму в республіці казахстан

Сторінка: 3

Архів

|6000 | | |381000 | | | + ------------------ + ------- + -------- + ---- ---- + -------- + -------- + |7000 | | | |444500 | | + ----------------- - + ------- + -------- + -------- + -------- + -------- + |9500 | | | | |603250 | L ------------------ + ------- + -------- + -------- + -------- + ---------

коментар

відділу соціально - економічного аналізу

Адміністрації Президента Республіки Казахста

до Указу Президента Республіки Казахстан


Державна програма розвитку туризму в Республіці Казахстан на 2007 - 2011 роки (далі - Державна програма) розроблена відповідно до загальнонаціональним планом заходів щодо реалізації Послання Президента Республіки Казахстан народу Казахстану від 1 березня 2006 року "Казахстан на порозі нового ривка вперед у своєму розвитку" і програмою Уряду Республіки Казахстан на 2006 - 2008 роки, затвердженої постановою Уряду Республіки Казахстан від 31 березня 2006 року N 222, Середньостроковим планом соціально - економічного розвитку Республіки Казахстан на 2007 - 2009 роки (другий етап), затвердженим постановою Уряду Республіки Казахстан від 25 серпня 2006 року N 822.

Метою Державної програми є створення конкурентоспроможної туристичної індустрії для забезпечення зайнятості населення, стабільного зростання доходів держави і населення за рахунок збільшення обсягів в'їзного та внутрішнього туризму. Для досягнення цієї мети поставлені наступні завдання: розвиток інфраструктури туризму, створення ефективного механізму державного регулювання і підтримки туризму, формування привабливого туристичного іміджу країни, підвищення туристського потенціалу, формування зон з рекреаційною господарської спеціалізацією.

Основні напрямки та механізм реалізації Державної програми включають: розвиток системи державного регулювання і підтримки туристської діяльності; маркетинг і просування казахстанського туристського продукту; екологічний туризм - фактор сталого розвитку; дитячо - юнацький туризм - один з основних факторів розвитку внутрішнього туризму та виховання туристської культури; підготовку кадрів, систему підвищення кваліфікації працівників туризму і науково - методичне забезпечення сфери туризму; інформаційне забезпечення туризму; забезпечення безпеки туристів; міжнародне співробітництво в галузі туризму; реалізацію "проривних" проектів міжнародного значення в області туризму.

Державна програма буде реалізована в два етапи. Перший етап: 2007 - 2009 роки, другий етап: 2010 - 2011 роки.

Заходи щодо реалізації Державної програми будуть здійснюватися за рахунок коштів, передбачених в республіканському бюджеті, та інших джерел, не заборонених законодавством Республіки Казахстан.

В ході реалізації Державної програми буде досягнуто зростання потоку туристів: по внутрішньому туризму з 3,4 млн. Туристів в 2007 році до 4,5 млн. Туристів у 2011 році; з в'їзного туризму з 4,5 млн. туристів в 2007 році до 9,5 млн. туристів в 2011 році. За період з 2007 по 2011 рік надходження до бюджету від в'їзного туризму складуть 603,2 млрд. Тенге. За рахунок в'їзного туризму буде також забезпечена зайнятість населення в сфері туризму з 447,6 тис. Осіб у 2007 році до 550,0 тис. Осіб у 2011 році.

Реалізація Державної програми сприятиме підвищенню привабливості національного туристичного продукту та входженню Казахстану в систему світового туристичного ринку. Буде створено розвинуту конкурентоспроможна туристична індустрія, яка може стати одним із значущих дохідних секторів серед несировинних галузей економіки держави. При цьому в республіці будуть створені реальні умови і можливості для того, щоб Казахстан став центром туризму Центрально - Азіатського регіону.


Відділ соціально - економічного аналізу

Адміністрації Президента Республіки КазахстанСторінка: 3   Архів   |6000 | | |381000 | | | + ------------------ + ------- + -------- + ---- ---- + -------- + -------- + |7000 | | | |444500 | | + ----------------- - + ------- + -------- + -------- + -------- + -------- + |9500 | | | | |603250 | L ------------------ + ------- + -------- + -------- + -------- + ---------   коментар   відділу соціально - економічного аналізу   Адміністрації Президента Республіки Казахста   до Указу Президента Республіки Казахстан   Державна програма розвитку туризму в Республіці Казахстан на 2007 - 2011 роки (далі - Державна програма) розроблена відповідно до загальнонаціональним планом заходів щодо реалізації Послання Президента Республіки Казахстан народу Казахстану від 1 березня 2006 року Казахстан на порозі нового ривка вперед у своєму розвитку і програмою Уряду Республіки Казахстан на 2006 - 2008 роки, затвердженої постановою Уряду Республіки Казахстан від 31 березня 2006 року N 222, Середньостроковим планом соціально - економічного розвитку  Республіки Казахстан на 2007 - 2009 роки (другий етап), затвердженим постановою Уряду Республіки Казахстан від 25 серпня 2006 року N 822
Регіони РФ. Корисні посилання