Ryabkov: Traktat o otwartym niebie może zostać utracony z powodu winy Waszyngtonu

Moskwa, 24 sierpnia  Traktat o otwartym niebie może zostać utracony z powodu promocji przez Stany Zjednoczone oskarżeń przeciwko Rosji, powiedział rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow

Moskwa, 24 sierpnia Traktat o otwartym niebie może zostać utracony z powodu promocji przez Stany Zjednoczone oskarżeń przeciwko Rosji, powiedział rosyjski wiceminister spraw zagranicznych Siergiej Riabkow.

Według niego Moskwa ma wiele roszczeń wobec Waszyngtonu w dziedzinie kontroli zbrojeń. Wyjaśnił, że kwestie należy rozwiązać na zasadzie parytetu.

Jak powiedział Ryabkow w wywiadzie dla magazynu „ Życie międzynarodowe „Strona rosyjska przedstawiła propozycje rozwiązania tej kwestii, ale w kontekście„ ciągłego promowania oskarżeń ”Moskwy w„ możliwych do wyobrażenia i nie do pomyślenia grzechach ”pojawiło się„ nowe zjawisko ”.

Według dyplomaty w Stanach Zjednoczonych postanowiono nie finansować części prac nad porozumieniem na otwartym niebie. W związku z tym groźba „utraty kontraktu”. Riabkow podkreślił, że umowy między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską w dziedzinie kontroli zbrojeń są „luźne” i mogą „rozpaść się”, co będzie wielką stratą dla stosunków międzynarodowych.

Riabkow podkreślił, że umowy między Stanami Zjednoczonymi a Federacją Rosyjską w dziedzinie kontroli zbrojeń są „luźne” i mogą „rozpaść się”, co będzie wielką stratą dla stosunków międzynarodowych

Autor: Aliya Sadykova