W sprawie państwowego programu rozwoju turystyki w Republice Kazachstanu

Strona: 3

Archiwum

Ś6000 ¦381000 ¦ ¦ ¦ + ------------------ + ------- + -------- + ---- ---- + -------- + -------- + ¦7000 ¦ ¦ ¦ ¦ 444500 ¦ + ----------------- - + ------- + -------- + -------- + -------- + -------- + ¦9500 ¦ ¦ ¦603250 ¦ L ------------------ + ------- + -------- + -------- + -------- + ---------

Komentarz

dział analizy społeczno-ekonomicznej

Administracja prezydenta Republiki Kazachstanu

do dekretu Prezydenta Republiki Kazachstanu


Państwowy Program Rozwoju Turystyki w Republice Kazachstanu na lata 2007–2011 (zwany dalej „Programem Państwowym”) został opracowany zgodnie z Krajowym Planem Działań na rzecz realizacji Orędzia Prezydenta Republiki Kazachstanu dla Ludu Kazachstanu z dnia 1 marca 2006 r. „Kazachstan na progu nowego kroku naprzód w jego rozwoju” Program rządu Republiki Kazachstanu na lata 2006–2008, zatwierdzony dekretem rządu Republiki Kazachstanu z dnia 31 marca 2006 r. N 222, średniookresowym planem rozwoju społecznego i gospodarczego Republika Kazachstanu do 2007 - 2009 roku (drugi etap), zatwierdzony dekretem Rządu Republiki Kazachstanu z dnia 25 sierpnia 2006 N 822.

Celem programu państwowego jest stworzenie konkurencyjnej branży turystycznej w celu zapewnienia zatrudnienia, stabilnego wzrostu dochodów państwa i ludności poprzez zwiększenie ilości turystyki przyjazdowej i krajowej. Aby osiągnąć ten cel, postawiono następujące zadania: rozwój infrastruktury turystycznej, stworzenie skutecznego mechanizmu regulacji państwa i wsparcia turystyki, kształtowanie atrakcyjnego wizerunku turystycznego kraju, wzrost potencjału turystycznego, tworzenie stref o rekreacyjnej specjalizacji gospodarczej.

Główne kierunki i mechanizm realizacji programu państwowego obejmują: opracowanie systemu regulacji państwa i wsparcia działalności turystycznej; marketing i promocja produktu turystycznego w Kazachstanie; turystyka ekologiczna jest czynnikiem zrównoważonego rozwoju; turystyka dla dzieci i młodzieży jest jednym z podstawowych czynników rozwoju turystyki krajowej i wychowania kultury turystycznej; szkolenie personelu, system zaawansowanych szkoleń dla pracowników turystyki oraz wsparcie naukowe i metodologiczne dla branży turystycznej; informacyjne wsparcie turystyki; bezpieczeństwo turystów; współpraca międzynarodowa w dziedzinie turystyki; realizacja „przełomowych” projektów o znaczeniu międzynarodowym w dziedzinie turystyki.

Program państwowy będzie realizowany w dwóch etapach. Pierwszy etap: 2007 - 2009, drugi etap: 2010 - 2011.

Działania na rzecz realizacji programu państwowego będą prowadzone kosztem środków przewidzianych w budżecie republikańskim i innych źródłach, które nie są zakazane przez ustawodawstwo Republiki Kazachstanu.

Podczas realizacji programu państwowego przepływ turystów wzrośnie: w turystyce krajowej od 3,4 mln turystów w 2007 r. Do 4,5 mln turystów w 2011 r .; turystyka przyjazdowa od 4,5 mln turystów w 2007 r. do 9,5 mln turystów w 2011 r. W okresie od 2007 do 2011 r. Przychody do budżetu z turystyki przyjazdowej wyniosą 603,2 mld KZT. Ze względu na turystykę przyjazdową, zatrudnienie w sektorze turystycznym będzie również zapewnione od 447,6 tys. Osób w 2007 r. Do 550,0 tys. Osób w 2011 r.

Wdrożenie programu państwowego przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności krajowego produktu turystycznego i wejścia Kazachstanu do globalnego systemu rynku turystycznego. Powstanie rozwinięta konkurencyjna branża turystyczna, która może stać się jednym z najważniejszych sektorów przynoszących zyski wśród nie-podstawowych sektorów gospodarki państwowej. Jednocześnie w republice powstaną realne warunki i możliwości, aby Kazachstan stał się centrum turystyki w regionie Azji Środkowej.


Katedra Analiz Społeczno-Ekonomicznych

Administracja prezydenta Republiki KazachstanuStrona: 3   Archiwum   Ś6000 ¦381000 ¦ ¦ ¦ + ------------------ + ------- + -------- + ---- ---- + -------- + -------- + ¦7000 ¦ ¦ ¦ ¦ 444500 ¦ + ----------------- - + ------- + -------- + -------- + -------- + -------- + ¦9500 ¦ ¦ ¦603250 ¦ L ------------------ + ------- + -------- + -------- + -------- + ---------   Komentarz   dział analizy społeczno-ekonomicznej   Administracja prezydenta Republiki Kazachstanu   do dekretu Prezydenta Republiki Kazachstanu   Państwowy Program Rozwoju Turystyki w Republice Kazachstanu na lata 2007–2011 (zwany dalej „Programem Państwowym”) został opracowany zgodnie z Krajowym Planem Działań na rzecz realizacji Orędzia Prezydenta Republiki Kazachstanu dla Ludu Kazachstanu z dnia 1 marca 2006 r
Regiony Federacji Rosyjskiej. Przydatne linki