Присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань

Порядок присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань